UITSLAG dehanKwis LAAT NOG EVEN OP ZICH WACHTEN.

DE HANG GAAT KWISSEN.     DE GROTE  “hanKwis”                                    

Nog geen witte rook bij de uitslag van de hanKwis.

Wat niemand van het organisatieteam had verwacht is toch gebeurd. Op een totaal van 1800 te verdienen punten zouden de verschillen groot genoeg moeten zijn om een winnaar aan te wijzen. Spannend werd het toen de laatste punten in het speciaal ontworpen programma werden ingetikt. En toen…. kwam het grote moment: we drukten op [ enter ]. We konden onze ogen niet geloven dat er zomaar 12 teams waren die heel dicht bij elkaar het hoogste aantal punten hadden. allemaal rond 1400 punten. Er zat zo weinig verschil in punten dat een hertelling noodzakelijk is geworden. Morgenavond 10-12-2018 zal de hertelling plaatsvinden. De jury gaat dan kritisch kijken naar de vragen waar veel punten mee te verdienen waren. De namen van huisjes, de lengte van het Olifantenpad, etc. Bij de kruiswoordpuzzel hebben we ook veel kanttekeningen moeten plaatsen. Hoe kan men het woord gevonden hebben als de puzzel niet in zijn geheel is opgelost? Of is de ontcijfering van de Romeinse cijfers van de 1ste steen in de r.k. Kerk niet helemaal correct uitgerekend? Het kan nu ook zomaar zijn dat het team dat gegokt heeft op de categorie met de Joker het verschil gaat maken. Want hoe dan ook er zal maar één winnaar de hoogste trede van het Olympisch Podium mogen betreden a.s. zondag tijdens de Hangdagen. Zij mogen dan de diner check van 350 euro mee naar huis nemen en deze ter zijner tijd gaan inwisselen bij onze sponsor Café/zalen Vissershang. Wij houden jullie op de hoogte.
Bij de foto: de 1ste steen van de r.k. Kerk die gevonden moest worden en waar de afgeplakte Romeinse cijfers ontcijferd moesten worden. Het antwoord was 1913. Bij deze steen of liever gezegd achter deze steen zit nog een verhaal. Hij is in gemetseld op 25 maart 1913. Op de steen staat echter 4 maart, maar dat is er in gebeiteld bij de opdracht.
Wat velen echter niet weten is dat achter deze steen een ‘nikkel’ doosje mee is ingemetseld met daarin een perkament rol met de Latijnse tekst:
“Gij zijt Petrus, de steenrots, en op deze steen zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overwinnen” Wat zou het mooi zijn om dat doosje nog eens te zien. Foto: Archief*Kring Hank

Het organisatieteam van de hanKwis, Richard, Demi, Michelle (Lay-out) Walter, Philip en Louis,

15 juni tot en met 24 november 2018:     De grote hanKwis

Alom in Brabant zijn of worden er in diverse dorpen kwissen gehouden. Een Kwis waar het gehele dorp aan mee doet of heeft gedaan. Natuurlijk kan De Hang hierbij niet achterblijven. Archief*Kring Hank heeft dan ook het initiatief genomen voor de grote ‘hanKwis’. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk inwoners in teamverband deelnemen aan deze Kwis. Een team mag bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 personen. Deze teams kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een vriendenkring, een buurt, een voetbalelftal, tennisteam, carnavals verenigingen, winkelpersoneel, zangverenigingen etc. etc. Minimum leeftijd 16 jaar. De organisatie heeft een dik vragenboek samengesteld waarvan de deelnemers in een bepaalde tijd de antwoorden op moeten vinden. De vragen bestaan uit een variatie van onderwerpen zoals: Sport in Hank en algemeen in Nederland, vragen over de geschiedenis van ons dorp, Radio en TV, vragen over muziek in het algemeen en natuurlijk over muziek van ons dorp. Maar met het beantwoorden van de vragen ben je er nog niet. Zo is er ook een ‘examenavond’. In een heuse examenzaal moet de captain van je team met één helper in een bepaalde tijd antwoorden zien te vinden op verschillende onderwerpen uit het groet Kwisboek. Doodse stilte is dan een must. Ook is er nog een middag/avond voor het team met buitenvragen. Vragen die alleen maar opgelost kunnen worden als je met je team er op uit trekt naar buiten. Als alles is ingeleverd dan gaat de jury zich buigen op de antwoorden. Welk team heeft de meeste algemene kennis én kennis van ons dorpsgebeuren?

Je mag met je team alles raadplegen: Encyclopedieën, internet, tijdschriften of noem maar op. Er zijn 10 verschillende categorieën en 2 bonus categorieën zodat het raadzaam is je team samen te stellen uit leden met een zo breed mogelijke kennis van deze verschillende categorieën. De uitslag wordt bekend gemaakt op zondagmiddag 16 december tijdens De Hang Dagen. Als organisatie willen we deze eerste editie van de ‘hanKwis’ bescheiden beginnen en slechts 25 teams toelaten. Om te toetsen of ook in Hank voldoende animo bestaat voor deze ‘hanKwis’ kunt u zich alvast inschrijven via de mail, met opgave van je teamnaam en de captain naar: archiefkringhank@hetnet.nl  Het voornemen is de ‘hanKwis’ te houden op zaterdag 24 november, maar ook deze zomer moeten er al speciale opdrachten met het team worden opgelost.  Dus ga ervoor, formeer een team en ga de strijd aan met andere teams om te laten zien dat jouw team de meeste kennis in huis had. Inschrijven kan tot eind mei 2018. Stichting Archief*Kring Hank.