Startpagina

Begin jaren ’80 van de vorige eeuw deed pastoor van der Heijden zijn dia collectie (1800 stuks) over aan onze stichting. Dit was het begin van onze foto verzameling. De dia’s waren niet gesorteerd of van namen voorzien. Enthousiast zijn we hier aan begonnen maar gaande weg begonnen we te beseffen dat er nog veel meer oude foto’ s over ons dorp moesten zijn, alhoewel we wisten dat de 2de wereldoorlog en de watersnood veel verloren had doen gaan. We gingen deur aan deur en uit laden en schoendozen kwamen de foto’ s te voorschijn. De teller stopte bij 15.000 foto’ s. In het jaar 2000 deed ook bij ons de digitale techniek zijn intrede en vanaf die tijd tot heden zijn er nog eens zo’ n 20.000 duizend foto’ s bijgekomen. Zowaar een enorm archief voor zo’  n kleine gemeenschap.

De geschiedenis van Hank was nog één grote blinde vlek. Nergens konden we enig houvast vinden binnen ons dorp. We hebben toen alle rijks en provinciale archieven afgestruind en wonderwel kwam er nog veel naar boven, zoveel zelfs dat we er boekenkasten mee kunnen vullen. De rode draad van onze geschiedenis is de st. Elisabethvloed. Immers hier kwam het grote keerpunt. Met deze vloed in 1421 verdwenen 13 dorpen uit de Groote Waert in de golven. Aernswaert was één van die dorpen. Reeds in 1250 wordt het al als een ambacht vernoemd en in 1323 vinden we nog een akte over de wisseling van de pastoor van Aernswaert.

Dordrecht,1323 december 21

Graaf Willem III begeeft aan de clericus Nicolaas, zoon van Wouter genaamd Ketelaar, de kerk van Arnoudswaard (Aernswaert), die is vrijgekomen door de dood van heer Godfried, de laatste pastoor.

Het is ook het enige dorp dat later weer werd ingepolderd. En dus? Althans zo dachten wij, dan moeten er ook sporen van dit dorp terug te vinden zijn. Kaarten van voor de vloed waren er niet, alleen reconstructie kaarten die vlak na de vloed gemaakt waren en dus toch enig houvast konden bieden. Met behulp van moderne technieken (driehoeksmeting op oude kerken die er toen al stonden en er nu nog staan wisten we de locaties te bepalen waar we de gok wel eens konden wagen of hier inderdaad funderingen lagen van het vroegere Aernswaert. En met succes: Aan de Buitendijk bij de fam. Arjaan van der Pluijm vonden we de fundering van een ‘versterckt huys’ en in de Gijsbert polder zowaar een compleet kasteeltje van 20 x 20 meter. En zo kwam letterlijk en figuurlijk onze geschiedenis weer boven water. De grensafscheiding met bolbakens  tussen de grafelijkheid van ‘Suit-Hollant’ en het huis van Oranje is weer helemaal in kaart gebracht. Onze stichting legt zich toe op een breed spectrum van onze geschiedenis. Wij verzamelen eigenlijk alles. Van de tweede wereldoorlog, de watersnood en alle gebeurtenissen in ons dorp. Ook over de familiebanden van de vroegere en huidige bewoners met stambomen is al veel in ons archief opgeslagen. Met onze stichting waren wij behulpzaam bij het bergen van de bommenwerpers Halifax LV905 en de Lancaster LM508 uit de 2de wereldoorlog. Alles wat in onze samenleving gebeurd heeft onze brede belangstelling, carnaval, het rijke verenigingsleven, de brug van Jannezand, het sluizencomplex bij de 4 bannen. etc. etc. Regelmatig zal de lezer hier verhalen over vinden op deze site. Elk jaar houden we in december een expositie met elk jaar een ander thema. In december al voor de 36ste keer. Ook de Hankse liedjes liggen ons nauw aan het hart en ook die willen wij levend houden door om de 2 jaar een echt Hanks Liedjes Festival te organiseren. De verwevenheid met De Biesbosch is als vanzelfsprekend. Wij wensen u dan ook veel leesplezier.

Onze stichting bestaat uit: Richard van Dinteren, voorzitter, Walter van Dortmont, penningmeester, Louis de Bot, secretaris, Harry van Zon, Willy Verstegen,  lid.