Ontstaan van de Peerenboom

DE PEERENBOOM: HISTORIE HERLEEFD.

Verbijsterd staarden de inwoners van de dorpen Munsterkerck en Muilkerck vanaf de Seedyck in Dussen op de dag na de stormvloed van Sinte Elisabeth in 1421 over een enorme watervlakte. Wat eens de Groote vruchtbare Waert was geweest was nu water. De honderden lijken die aanspoelden uit dat gebied voorspelden niet veel goeds. Hoe zou het het dorp Aernswaert zijn vergaan? Jaren later toen de schade in Dusse weer hersteld was en men het water weer kon keren ging men mondjesmaat het gebied in. Tja ramp of niet de kost moest weer verdiend worden. En dat kon in de Verdoncken Waert want het was een waar visparadijs geworden. Alle soorten kwamen er voor waarvan de Zalm en de Steur wel het meeste in aantal. Natuurlijk moesten er geschillen uitgevochten worden met de ‘suidelycke’ lieden uit Geertruidenberg die ook de vis ontdekt hadden. En dat ging er soms hard aan toe. Zo hard zelf dat de Vader des Vaderland Willem van Oranje er zich mee ging bemoeien. Veel gebied dat nu water was behoorde immers tot zijn eigendommen. Hij verordonneerde dat de grens van zijn eigendommen en die van Suit Hollant weer hersteld moest worden. En zo kwamen in 1564 de bolbakens in de Biesbosch waarvan de 1ste staat aan de Nathalsweg in Hank. Vissers uit Dusse en Munsterkerck voeren dikwijls langs een soort terp, waar ondanks de ‘vloet’ nog steeds een Peerenboom groeide. Men noemde dan ook dit verhoog ‘De Peerboom’. Voor de ‘vloet’ was de Peerenboom een gehuchtje van enkele woonhuizen en boerderijen wat viel onder de Schout en Schepenen van Munsterkerck. Bij tochten op het water van de Verdoncken Waert zagen vissers bij helder water onder zich de zerken van een Kerckhof. Zo schrijft een visser: “Seijt dat dit een kerckhof is en dat hij ook die steenen van de kercke heeft gesien die daer nog lage” Nader onderzoek leert ons dat dit het kerkhof van de kerk van Munsterkerck moet zijn geweest. Dit perceel wordt nu nog steeds aangeduid als ‘Kerckelant’ en ligt tussen de Peerenboom en de Oude Straat. Toen het land genoeg was aangeslibd kwam er weer bewoning aan de Peerenboom. En met de aanleg van de Suit Hollantsche polder groeide de Peerenboom tot een klein dorp. Met recht dus het oudste stukje Hank. Bij de foto,s: Een gezicht op het Peerenbooms Kanaaltje vanaf de keersluis. Wil je het nog mooier? De bewoners van de Peerenboom zijn een hechte gemeenschap. Als je ze vroeg waar kom je vandaan antwoordde men altijd van de Peerenboom. Niet uit Hank dus. In de jaren ’20 had men, voordat Be-Ready werd opgericht, zelfs een eigen voetbalvereniging RODA Boy, s. (Recht Op Doel Af) Op de foto: Boven: Kees de Wit, Peer van Delft, Lee de Gast, Jan Netten (stoker op het stoomgemaal) Arjaan van der Pluijm, Gerrit van der Pluijm, Jan van der Pluijm. Hurkend: Gebroeders van Velthoven, Antoon Wintermans, Liggend: Onbekend. Foto’s Archief*Kring Hank

foto van Louis de Bot.