Verloren beeld terug gevonden

DE HEILIGE ANTONIUS VAN PADUA.

Deze monnik is de patroonheilige van Portugal. Hij was er voor de armen, bakkers, zeelieden maar vooral bekend in zijn bijstand om verloren voorwerpen terug te vinden. Met de spreuk:
Heilige Antonius, beste Vrind,
Zorg dat ik mijn …….    weer vindt.

Antonius is de patroonheilige van de R.K. Kerk in Hank. In de jaren ’30 was er in Hank veel behoefte aan een gemeenschapshuis. In 1939 werd dan ook begonnen met de bouw van het bondsgebouw of Antonius gebouw, vernoemd naar de stichting die hiervoor 60.000 gulden ter beschikking stelde. Veel plezier hebben de Hankenaren er niet van gehad want in 1940 namen de Duitsers het voor allerlei activiteiten in gebruik. Het gebouw kwam redelijk ongeschonden uit de oorlog en omdat de kerk helemaal in puin was geschoten werd het Antonius gebouw ingericht als noodkerk. In 1948 werd het gebouw weer in gebruik genomen waar het oorspronkelijk voor gebouwd was. Vele verenigingen maakten er gebruik van. Zoveel zelfs dat er al gedacht werd aan uitbreiding. In 1971 werd de stichting het Uivernest opgericht en verdween de naam Antonius gebouw. Op de voorgevel van het gebouw prijkte, naar goed katholiek gebruik, het beeld van de Heilige Antonius met het Kind Jezus op zijn arm. Na de oprichting van het Uivernest werd het beeld verwijderd. Ogenschijnlijk verdween het in het niets. Stichting Archief*Kring Hank probeerde 2 jaar geleden te achterhalen waar het beeld zich kon bevinden. Het plaatste daarom een oproep op Facebook. De stichting zocht de kelders en gewelven van de kerk af maar nergens was het beeld te vinden. Totdat Ad van Velthoven een belletje liet rinkelen. Het grote beeld zelf was al in slechte staat toen men het van zijn sokkel haalde van de gevel van het st. Antoniusgebouw. Na enkele jaren in de schuur gelegen te hebben van de voorzitter van de stichting het Uivernest Toon van Velthoven, vergruisde het beeld en was niet meer te redden. Maar het Kind Jezus dat Hij op zijn arm droeg bleek nog in prima staat. De stichting Archief Kring Hank gaat proberen dit beeldje weer een plaats te geven in het nieuwe Uivernest. Vandaag (16 december 2017 tijdens De Hang Dagen, mag wethouder van Oosten het als eerste onthullen.

(klik op de foto’ s om te vergroten)